บาร์โค้ดนั้นมีความจำเป็นสำหรับผู้จำหน่ายอย่างมากมาย โดยจำนวนมากที่ทำการต่างๆ หรือศูนย์การค้าจะใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อตีพิมพ์รหัสสินค้าใส่สติ๊กเกอร์เพื่อทำสัญลักษณ์และริบบอนได้ทุกชนิด ผ่านกลไกความร้อนสะสมต่อเนื่องของหัวแม่พิมพ์ เพื่อให้ได้บาร์โค้ดตามที่ต้องการ โดยมากจะเป็นอุปกรณ์ต่อที่ต่อพ่วงได้คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ อุปโภคบริโภคทั่วไป จะตีพิมพ์รูปลอกลงไปก่อนที่ทำรายการทำการส่งสินค้าสำเร็จรูป สามารถเพิ่มความสะดวก ความเร็วไวในการทำงานได้เป็นอย่างดี สามารถรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของงานต่างๆ ได้ง่ายขึ้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบด้วยกัน นั่นก็คือ Thermal Transfer และ ระแบบ Direct Thermal  เลือกใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะควรกับการค้าขายสินค้าของผู้ใช้ เพราะมีหลายมูลค่าให้คุณเลือก สามารถแยกความแตกต่าง ระหว่างส่วนสูง และความกว้างขวาง เช่นเดียวกับที่ระยะห่างบาร์แถบแต่ละแถบ สามารถเป็นตัวแทนของปริมาณตัวอักษรหรืออักขระ ตัวพิมพ์และเลขจำนวน ขึ้นอยู่กับชนิดและการตั้งค่าการปฏิบัติงานที่ใช้อ่านต่อ...

 

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet