ตัวเลขนั้นเปรียบเหมือนความเชื่อในเรื่องของโชคลาภ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทย ซึ่งเป็นชาติที่อยู่ในกาลเวลาของความศรัทธา โชคชะตาราศีกันอย่างอย่างมาก เลขศาสตร์เป็นแขนงด้านโหราศาสตร์ที่กำลังได้รับความนิยมชมชอบอย่างมาก หลักเลขศาสตร์ สามารถชี้ถึงโชคชะตาราศี ความดำเนินต่อไปของชีวิตได้อย่างเที่ยงตรง เลขศาสตร์ หรือตำราตัวเลข กล่าวถึงการคิดลายลักษณ์อักษรแต่ละตัว เสร็จสมบูรณ์เป็นค่าเลขรวมแล้วได้ตัวเลขเท่าไร สามารถนำตัวเลขนั้นมาทำนายทายทักได้อย่างชัดเจน การบอกล่วงหน้าก็ยึดโหราศาสตร์นั้นเอง คัมภีร์นั้นจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างชาติ ไทยก็นับแบบไทย น่าประหลาดที่ความเชื่อถือในเรื่องเลขใกล้เคียงกันทั้งไทยและฝรั่ง จะแตกต่างอยู่บ้าง เช่น เลข ๗ ไทย ถือว่าไม่ดี แต่ฝรั่ง (ทราบว่าจีนด้วย) ถือว่าเป็นเลขดี เพราะพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกสำเร็จใน ๗ วัน และสัปดาห์หนึ่งมี ๗ วัน ฉะนั้นเลข ๗ จึงเป็นเลขแห่งความพรั่งพร้อมมากที่สุด ส่วนเลข ๑๓ นั้นทั้งไทยและฝรั่งถือว่าเป็นเลขชั่วร้ายอย่างเดียวกัน วิธีดูให้นับลง เช่น คอลัมน์ที่ ๑ หมายความว่า อักษรที่อยู่ในช่องหมายเลขหนึ่ง ทุกตัวมีค่าเท่ากับ ๑ และอักษรที่อยู่ในช่องหมายเลขสอง ทุกตัวมีค่าเท่ากับ ๒ เมื่อรวมกันแล้วได้เท่าไร ก็ให้ถือว่าชื่อเรามีค่าเท่านั้นเลขรวมเกิน ๑๐ ให้ทอนเหลือตัวเลขสองตัว เช่น ถ้ารวมได้ ๑o๕ ก็เท่ากับเลข ๑๕ ให้ไปดูคำพยากรณ์ของหมายเลข ๑๕ เช่น ชื่อ เสฐียรพงษ์ นับได้ดังนี้ ๒๗๙๗๘๔๘๒๔๙ = ๖o เมื่อได้เลข ๖o แล้วก็อ่านดูคำพยากรณ์หมายเลข ๖o ซึ่งมีความว่า เลข ๖o เป็นเลขแห่งศิลป์ ความรู้สึกสุนทรีย์ เป็นศิลปิน ชอบความเรียบร้อยงดงาม มีสง่า เป็นคนงาม รักในอิสรภาพ เมื่อคนรอบตัวอยู่ด้วยเป็นต้องชอบใจ หลงใหล มีความมีน้ำใจ นี่คือหลักการไม่ซับซ้อน ที่อาจจะนำมาใช้กับทะเบียนรถสวยได้อย่างพอดีที่สุดอ่านต่อ...

 

 

Comment

Comment:

Tweet