บาร์โค้ดนั้นมีความสำคัญสำหรับการค้าขายอย่างสูง โดยโดยมากสำนักงานต่างๆ หรือห้างสรรพสินค้าจะใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อพิมพ์รหัสสินค้าใส่สติ๊กเกอร์เพื่อทำโค้ดและริบบอนได้ทุกแบบ ผ่านการทำงานความร้อนของหัวแม่พิมพ์ เพื่อให้ได้บาร์โค้ดตามที่ปรารถนา ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่อที่ต่อพ่วงได้คอมพิวเตอร์ สินค้าอย่างเช่น สินค้ายอดนิยม อุปโภคบริโภคสาธารณะ จะตีพิมพ์สติ๊กเกอร์ลงไปก่อนที่ทำรายการทำการส่งสิ่งของ สามารถเพิ่มความสะดวก ความรวดเร็วในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างสมบูรณ์แบบ สามารถจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดของงานต่างๆ ได้ง่ายขึ้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบด้วยกัน นั่นก็คือ Thermal Transfer และ ระแบบ Direct Thermal เลือกใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะควรกับกิจการของท่าน เพราะมีหลายราคาให้คุณเลือก สามารถแยกความแตกต่าง ระหว่างส่วนสูง และความกว้างขวาง เช่นเดียวกับที่ระยะห่างบาร์แถบแต่ละแถบ สามารถเป็นตัวแทนของจำนวนตัวอักษรหรืออักขระ ตัวพิมพ์และตัวเลข ขึ้นอยู่ชนิดและการตั้งค่าการทำงานที่ใช้อ่านต่อ...

 

 

 

 

 

 edit @ 15 Sep 2017 14:23:12 by deal777

Comment

Comment:

Tweet