Package design สวยหรูแปลกตาไม่เหมือนกันใคร

 

 

 

1. สรุปกลุ่มจุดประสงค์ โดยการศึกษาและเรียนรู้ความต้องการของกลุ่มจุดมุ่งหมาย เพื่อให้สามารถสร้างงานสิ่งห่อหุ้ม Package design ได้อย่างชัดเจนแล้วเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เพราะว่ากลุ่มวัตถุประสงค์นั่นสามารถแยกออกได้เป็นหลายกลุ่ม เช่น เด็กวัยรุ่น วัยทำการทำงาน เป็นต้น


2.เครื่องมือที่ใช้ดำเนินการ ควรเลือกเอาสิ่งของที่คำนึงถึงความมั่นใจของลูกค้าและสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยหลัก โดยการเลือกกระดาษที่ย่อยสลายไม่ซับซ้อนแทนการใช้พลาสติกสังเคราะห์


3.สัดส่วนที่มีความงดงาม แปลกใหม่ จะช่วยสร้างความน่าดึงดูดใจและความตรึงใจให้กับสินค้า เมื่อพบเห็นทันทีทันใด ทำให้ลูกค้ากล้าตัดสินใจในการเลือกใช้ของใช้ประจำโดยฉับพลัน อาจจะยังไม่เคยลองใช้เลย


4.สีฉูดฉาดของการบรรจุสินค้า คือการใช้อักขระ ภาพ ลายต่างๆ สีพื้นต่าง ๆ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้สามารถชี้ให้เห็นสิ่งของที่อยู่ด้านใน และช่วยให้ผู้ซื้อสนใจสินค้าเหมือนกัน

 

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet