ตัวเลขนั้นเปรียบเสมือนแบบอย่างในเรื่องของโชคชะตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทย ซึ่งเป็นเชื้อชาติที่อยู่ในสมัยของความเชื่อถือ ชะตากันอย่างอย่างยิ่ง เลขศาสตร์เป็นศาสตร์ด้านโหราศาสตร์ที่กำลังได้รับความชื่นชอบอย่างมากมาย สามารถนำมาใช้กับเลขทะเบียนรถสวยได้ หลักเลขศาสตร์ สามารถชี้ให้เห็นถึงดวงชะตา ความดำเนินต่อไปของชีวิตได้อย่างเที่ยงตรง เลขศาสตร์ หรือคัมภีร์ตัวเลข เกี่ยวกับการคิดตัวพิมพ์แต่ละตัว เสร็จสมบูรณ์เป็นค่าเลขรวมแล้วได้เลขจำนวนอะไร สามารถนำจำนวนนั้นมาคาดการณ์ได้อย่างชัดเจน การบอกล่วงหน้าก็ยึดโหราศาสตร์นั้นเอง ตำรานั้นจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ไทยก็นับแบบไทย น่าพิลึกที่ความเชื่อในเรื่องเลขจำนวนละม้ายกันทั้งไทยและฝรั่ง จะแตกต่างอยู่บ้าง เช่น เลข ๗ ไทย ถือว่าไม่ดี แต่ฝรั่ง (ทราบว่าจีนด้วย) ถือว่าเป็นเลขดี เพราะพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกสำเร็จใน ๗ วัน และสัปดาห์หนึ่งมี ๗ วัน ด้วยเหตุนั้นเลข ๗ จึงเป็นเลขแห่งความเพียบพร้อมมากที่สุด ส่วนเลข ๑๓ นั้นทั้งไทยและฝรั่งถือว่าเป็นเลขเลวร้ายอย่างเดียวกัน วิธีดูให้นับลง เช่น คอลัมน์ที่ ๑ หมายความว่า อักษรที่อยู่ในช่องหมายเลขหนึ่ง ทุกตัวมีค่าเท่ากับ ๑ และอักษรที่อยู่ในช่องหมายเลขสอง ทุกตัวมีค่าเท่ากับ ๒ เมื่อรวมกันแล้วได้เท่าไร ก็ให้ถือว่าชื่อเรามีค่าเท่านั้นเลขรวมเกิน ๑๐ ให้หักออกเหลือตัวเลขสองตัว เช่น ถ้ารวมได้ ๑o๕ ก็เท่ากับเลข ๑๕ ให้ไปดูคำพยากรณ์ของหมายเลข ๑๕ เช่น ชื่อ เสฐียรพงษ์ นับได้ดังนี้ ๒๗๙๗๘๔๘๒๔๙ = ๖o เมื่อได้เลข ๖o แล้วก็อ่านดูคำคาดการณ์ล่วงหน้าหมายเลข ๖o ซึ่งมีความว่า เลข ๖o เป็นเลขแห่งศิลป์ อารมณ์สุนทรีย์ เป็นศิลปิน ชอบความละเอียดถี่ถ้วน มีสง่า เป็นคนงาม รักในอิสระ เมื่อคนรอบตัวอยู่ด้วยเป็นต้องถูกชะตา ตกหลุมรัก มีมิตรจิตมิตรใจ นี่คือแนวคิดไม่ยุ่งยาก ที่อาจจะประยุกต์ใช้กับทะเบียนรถสวยได้อย่างพอดีที่สุด

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet