การกราบไหว้และความนิยมในการเคารพนับถือองค์พระพิฆเนศ ถือเป็นความนับถืออย่างหนึ่งสำหรับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพื้นเมืองของของคนอินเดีย ยิ่งกว่านั้นจะมีความเชื่อพิธีบูชาสัตว์ต่างๆ แล้วยังหลงเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติอีกด้วย ซึ่งมีความเชื่อกันว่าหนูคือเครื่องแสดงแห่งความมืดสนิท  แต่องค์พระพิฆเนศได้ขี่หนู ซึ่งใช้เป็นเปรียบเหมือนเป็นยานพาหนะคู่ใจ จึงได้มีคำนิยามเกี่ยวกับการขจัดความมืดมัวให้สูญสิ้นไป เป็นเทพเจ้าผู้ทรงทำลายมรสุมทั้งหมด เป็นเทพเจ้าแห่งปัญญาสามารถ ไหวพริบ เป็นเทพแห่งชัยชนะ มาพร้อมกับความเจริญรุ่งเรืองสมควรแก่การไหว้บูชาเป็นอย่างสูง  การที่นำท่านไปตั้งนั้นแล้วแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมและความพอใจเฉพาะกลุ่ม บางท่านก็นำไปไว้ที่บ้านหรือจะใช้ประโยชน์เพื่อประกอบกิจพิธีกรรมต่างๆ และควรมีการดีไซน์ที่เน้นความวิจิตรและความกลมกลืนเป็นแม่แบบ เล็งเห็นความสำคัญและการเชิดชูท่านด้วยความจริงใจ โดยมากสามารถตั้งไว้ทิศทางต่างๆได้ ยกเว้นตะวันตกเพราะจะถือกันในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดี

 

 

Comment

Comment:

Tweet