ความเข้าใจเกี่ยวข้องการปฏิบัติงานเครนอุตสาหกรรมละสลิงอย่างไรให้ไม่วิตกกับเรามากที่สุดการยกขึ้นหรือเลื่อนสิ่งของเครื่องใช้ที่มีน้ำหนักรวมมาก ๆ จำเป็นจะต้องใช้เครนโรงงานหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ทำให้ช่วยให้สามารถยักย้ายข้าวของได้ในทันที ง่าย และมีความปลอดภัยต่อตัวเองและคนรอบตัวและข้าวของเครื่องใช้ที่จะย้ายที่ด้วย และเนื่องจากการใช้ประโยชน์เครนมีการเสี่ยงสูง จึงมีการออกข้อบังคับที่ใช้ดูแลการใช้ประโยชน์เครน ซึ่งผู้ใช้เครนจำเป็นต้องมีใบอนุญาตในการใช้ประโยชน์เครน โดยผู้ใช้เครนจำเป็นต้องต้องระแวดระวังและได้รับการฝึกอบรมพิเศษ เพื่อทำความเข้าใจการทำงานด้วยเครนอย่างเหมาะสมและมั่นอกมั่นใจ

ดังนี้
1.เครนที่มีความจุไม่น้อยกว่า 5 ตัน ผู้ใช้จะต้องระมัดระวังและมีใบอนุมัติถูกต้องตามกฎปฏิบัติ เพื่อความสะดวก


2.การใช้สลิง เจ้าหน้าที่จะได้รับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานทางเทคนิคเพื่อสวัสดิภาพระหว่างการทำงาน


3.เครื่องมือประกอบเครนและสลิง จำเป็นจะต้องได้รับการทดสอบตามเวลาที่ระบุ ทั้งก่อนใช้และระหว่างทำงานด้วย


4.เลี่ยงการใช้ประโยชน์ที่เกินน้ำหนักของเครน


5.สำรวจสลิง ขอเกี่ยวเกี่ยวให้หนาแน่น โดยการใช้เครนยกวัตถุต่างๆขึ้นน้อยๆ และสำรวจสลิงเพื่อความมั่นใจ

 

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นการใช้ประโยชน์เครนโรงงานเบื้องต้นที่ผู้ใช้ต้องผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นอกมั่นใจ รู้จักวิธีการใช้อย่างระมัดระวังเป็นอย่างดีพอสมควร

 

 

 

 

edit @ 3 Jul 2017 12:55:19 by deal777

edit @ 3 Jul 2017 12:55:35 by deal777

edit @ 3 Jul 2017 14:09:29 by deal777

Comment

Comment:

Tweet